Verkoopsignaal CSR

In het kader van onze TopAandelen service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

China Security & Surveillance (CSR)
Dit aandeel hebben we op 31 oktober 2008 geselecteerd.
Het noteerde toen $10,47.
Daarna hebben we het aandeel op 4 maart 2009 als aan-/bijkoopsignaal gestuurd naar onze jaarabonnees. Het noteerde toen $2,81.

CSR is een typisch voorbeeld van een Chinees aandeel dat veel last heeft van het negatieve sentiment rond Chinese aandelen. De CEO, die voor 20% eigenaar is, is zodanig gefrustreerd geraakt door het gebrek aan waardering van de beurs, dat hij heeft aangeboden om alle aandelen voor $6,50 te kopen en vervolgens CSR van de beurs af te halen. Waarna CSR verder gaat als gewone privé onderneming.

Tot onze spijt zijn de aandeelhouders hier gisteren in meerderheid mee akkoord gegaan. CSR noteert nog geen 7 keer de voor 2011 verwachte winst, waardoor de CEO naar onze mening een gouden deal doet. Hij krijgt de rest van de aandelen in handen voor een absolute spotprijs.

Het aandeel CSR sloot gisteren op $6,40. U kunt ervoor kiezen om de aandelen nu te verkopen, of u kunt wachten tot ze automatisch voor u worden verkocht tegen $6,50. Wij gaan niet wachten op die laatste paar centen en verkopen het vandaag.

We gaan op de initieel gekochte aandelen een verlies lijden van ongeveer 39%.
Op de in maart 2009 bijgekochte aandelen gaan we een winst behalen van ongeveer 128%.

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 31 oktober 2008 naar onze abonnees stuurden.

Chinese aandelen

Er is veel gedoe rond Chinese aandelen. Bloggers die al dan niet in dienst zijn van grote short sellers (hedge funds) schrijven vlammende betogen over waarom Chinese bedrijven hun boeken niet op orde hebben, of waarom sommige bedrijven de zaken beter voorstellen dan ze daadwerkelijk zijn.

Het resultaat is dat de afgelopen maanden voor wat betreft Chinese aandelen een negatief sentiment is ontstaan dat het duidelijk wint van gezond verstand. En dat die short sellers beloond worden voor hun manipulaties, dus hun winsten binnen hebben.

In veel gevallen zien we dat er onmiddellijk een aantal gaten kunnen worden geschoten in de beweringen van deze bloggers, maar voor wat betreft het sentiment is het kwaad dan al geschied. Hierdoor is er geen vraag meer naar Chinese aandelen, waardoor aandelenkoersen over de gehele linie dalen.

Wat als je slachtoffer wordt van fraude?
In sommige gevallen is er écht sprake regelrechte fraude. Bij een aandeel in onze TopAandelen portefeuille lijkt dat nu het geval te zijn. Onze mening hierover is dat je altijd en overal het risico loopt dat je slachtoffer wordt van fraude. Veel Chinese aandelen worden alleen al in het verdomhoekje geplaatst omdat ze geen big-4 accountant hebben.

Een onzinnige bewering, want de track record van de big-4 accountants is niet bepaald glorieus te noemen. Het hierboven vermelde aandeel had trouwens wel een big-4 accountant. Net als beurswaakhond SEC heeft ook ‘kwaliteitsaccountant’ Deloitte jarenlang niets gemerkt.

Fraude vinden we ook overal in de wereld. In de VS (bankensector, Enron, Worldcom, etc.), in Nederland (Ahold, Baan, World-online, teakhout, vastgoed, bankensector, etc), en dus ook in China.

Alles over één kam
De afgelopen weken zagen we bij twee middelgrote Amerikaanse technologie aandelen (niet in onze portefeuille) verdenkingen van fraude met de boekhouding. Het verschil is dat dit door de markt als op zichzelf staande gevallen wordt beschouwd, terwijl voor wat betreft Chinese aandelen direct alles over één kam wordt geschoren. De manipulatie is zelfs zo erg dat in de VS en Europa de bankensector nu alweer als een normale belegging wordt gezien, terwijl de misleiding nergens zo groot is als juist in deze sector.

Belabberde beurswaakhonden
Je moet er als belegger rekening mee houden dat je vroeg of laat een keer slachtoffer wordt van een frauderend bedrijf. Dit omdat we er bij het selecteren van aandelen nu eenmaal vanuit moeten gaan dat de aan de autoriteiten gerapporteerde cijfers correct zijn. We kunnen niet anders.

De praktijk is echter dat beurswaakhonden, centrale banken en accountants vaak belabberd werk leveren als het gaat om hun controletaken. Als een bedrijf (of iemand binnen een bedrijf) dus de boel wil belazeren, dan is de kans groot dat dit pas ontdekt wordt nadat er al grote schade is geleden. We moeten als beleggers dus uitgaan van de goede intenties van de directie van het bedrijf zelf.

Spreiding is cruciaal
Je kunt dus nauwelijks iets doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van een fraudegeval. Wat je daarom als belegger vooral moet doen is ervoor zorgen dat vooral een beperkt deel van je geld in één aandeel zit. Houd dus een portefeuille van minimaal 15 aandelen aan en beleg indien mogelijk volgens verschillende strategieën.

Wat gaan wij doen?
Voor wat betreft de met TopAandelen geselecteerde Chinese aandelen hebben ook wij last van het negatieve sentiment. Ons principe is echter dat we ons niet bezig houden met sentiment. Sentiment is per definitie een tijdelijk fenomeen en wij beleggen voor de lange termijn. En als u dit artikel leest, dan weet u ook dat de beurs bijna nooit gelijk heeft.

Het kan best zijn dat we met nog een of enkele aandelen slachtoffer worden van fraude (geen mens die het weet), maar van de aandelen die nu onterecht zo laag gewaardeerd zijn verwachten wij honderden procenten winst. Waardoor we per saldo een zeer goed rendement zullen scoren. En dáár gaat het om bij beleggen.

De grootste winsten zijn juist dáár te rapen
We zullen de komende tijd voor alle zekerheid even geen Chinese aandelen selecteren. We houden echter wél het sentiment goed in de gaten. Zodra we de eerste veranderingen waarnemen in het sentiment, zodra hedge funds en grote short sellers hun pijlen ergens anders op gaan richten, zullen we direct op de goedkoopste Chinese aandelen springen. Want juist dáár liggen wat ons betreft op termijn de grootste winsten te rapen. Meldt u zich hier aan voor een abonnement op TopAandelen.