Verkoopsignaal CORT

In het kader van onze TopAandelen service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

Corcept Therapeutics (CORT)
Dit aandeel hebben we op 29 augustus 2019 geselecteerd. Het noteerde toen een koers van $12,50. Gisteren zagen we een slotkoers van $16,84.


CORT presteert goed, maar de toekomst ziet er een stuk minder rooskleurig uit.

Voor dit jaar wordt een winst van $0,83 per aandeel verwacht, maar voor volgend jaar wordt een winstdaling naar $0,55 per aandeel verwacht.

Wat ons betreft is CORT daarmee een te duur aandeel geworden.

Wij kiezen er daarom liever voor om de tot nu toe gerealiseerde 35% winst nu veilig te stellen.

Minimaal 1300% koerspotentieel.
In ons nieuwe “Super Rendement Rapport” onder meer het fantastische goudaandeel, waar ik u dinsdag nog over vertelde.

DE kans om met twee van ’s werelds allerbeste goudbeleggers mee te beleggen, en voor minimaal 1300% koerswinst te gaan!
Bestel hier het nieuwe “Super Rendement Rapport”

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 29 augustus 2019 naar onze abonnees stuurden.

 

 

Verkoopsignaal HAL

In het kader van onze TopAandelen service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

Halliburton (HAL)
Dit aandeel hebben we op 25 november 2011 geselecteerd. Het noteerde toen $32,06. Gisteren zagen we een slotkoers van $54,95.

Daarnaast ontvingen we sinds selectie $3,05 aan dividend.

Voor dit jaar verwachten analisten dat HAL een licht verlies zal lijden, terwijl ze voor volgend jaar een winst van $1,02 per aandeel verwachten.

Daarmee noteert HAL ruim 50 keer de voor volgend jaar verwachte winst.

Mede door de forse koersstijging van afgelopen jaar kunnen we dit aandeel niet langer als goedkoop beschouwen.

Koerswinst en dividend
We gaan deze 81% winst (incl. dividend) vandaag veilig stellen, waardoor we het vrijgekomen geld kunnen beleggen in aandelen die op dit moment wél spotgoedkoop zijn. Aandelen die vanaf hun huidige koers een fors hoger koerspotentieel hebben.

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 25 november 2011 naar onze abonnees stuurden.

Verkoopsignaal SWKS

In het kader van onze Topaandelen Service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

Skyworks Solutions (SWKS)
Dit aandeel hebben we op 25 juli 2013 geselecteerd.
Het noteerde toen $24,40. Gisteren zagen we een slotkoers van $36,74.

SWKS presteert goed, maar toch minder goed dan op het moment van selectie nog werd verwacht. Voor 2014 wordt nu een winst van $2,25 per aandeel (was toen $2,55) verwacht, terwijl de verwachte winstgroei voor 2015 is afgezwakt naar slechts 10%. Daarmee noteert het aandeel nu ruim 16 keer de voor dit jaar verwachte winst en bijna 15 keer de voor 2015 verwachte winst.

Op basis van deze cijfers kunnen we het aandeel niet langer als ondergewaardeerd beschouwen.

51% rendement in 8 maanden
We hebben met SWKS ongeveer 51% winst behaald in precies 8 maanden tijd. Wat ons betreft is het tijd om deze winst veilig te stellen, zodat we het vrijgekomen geld kunnen beleggen in aandelen die op dit moment wél spotgoedkoop zijn.

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 25 juli 2013 naar onze abonnees stuurden.

Verkoopsignaal FU

In het kader van onze TopAandelen service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

FAB Universal (FU)
Dit aandeel hebben we op 25 juli 2013 geselecteerd.
Het noteerde toen $3,70. Gisteren zagen we een slotkoers van $8,67.

Gisteren verschenen twee negatieve artikelen over FU op Seeking Alpha. De twee artikelen gaan niet zo zeer over de fundamentals van FU, maar suggereren dat insiders teveel aan het verkopen zijn, en dat er (als gevolg van een vroegere fusie) binnenkort wel eens een behoorlijke verwatering van de winst per aandeel plaats zou kunnen hebben.

Opvallend hierbij is dat de twee auteurs gisteren eerst een short positie lijken te hebben ingenomen, om direct daarna de twee artikelen op het internet te plaatsen. Dat lijkt wat ons betreft sterk op een vooropgezet plan om beleggers in de gordijnen te jagen, en daaraan zelf fors aan te verdienen.

Tegelijk weten we maar al te goed dat op de beurs voor wat betreft de korte termijn zo ongeveer alles mogelijk is. Het is dus heel goed mogelijk dat de winst die we afgelopen twee maanden met dit aandeel hebben behaald, in net zo korte tijd als sneeuw voor de zon verdwijnt. Dat lijkt ons behoorlijk frustrerend. We hebben dan ook geen zin om dat mee te maken en om vervolgens weer te moeten wachten tot de koers opnieuw gaat stijgen.

133% koerswinst in slechts twee maanden tijd
We gaan daarom de ongeveer 133% winst die we afgelopen twee maanden hebben behaald, veilig stellen. Omdat FU nog steeds een spotgoedkoop aandeel is, lopen we het risico dat we een pak toekomstige winst gaan missen. Wij lopen echter liever dat risico, dan het risico dat we zo een prachtige, snelle winst als sneeuw voor de zon zien verdwijnen.

Daar komt bij dat je met het geld dat door het verkopen van aandelen FU vrijkomt, twee nieuwe spotgoedkope aandelen kunt aankopen die ook een fantastisch koerspotentieel hebben.

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 25 juli 2013 naar onze abonnees stuurden.

Verkoopsignaal HEES

In het kader van onze TopAandelen service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

H&E Equipment Services (HEES)
Dit aandeel hebben we op 29 november 2007 geselecteerd.
Het noteerde toen $16,72. Gisteren zagen we een slotkoers van $23,04. Daarnaast keerde HEES in september 2012 een eenmalig dividend van $7,00 per aandeel uit.

HEES verwacht voor dit jaar een winst van $1,21 per aandeel en voor volgend jaar een winst van $1,62. Het aandeel noteert daarmee 19 keer de voor dit jaar verwachte winst en ruim 14 keer de voor volgend jaar verwachte winst. Daarmee kunnen we dit aandeel niet langer als goedkoop bestempelen.

Bovendien heeft HEES naar onze mening een veel te hoog eenmalig dividend uitgekeerd én is het een forse lening aangegaan om uit te breiden. Deze beide acties hebben HEES’ vermogenspositie teveel verzwakt, waardoor HEES wat ons betreft onvoldoende bestand is tegen moeilijke tijden.

80% rendement in 6 jaar
We hebben met dit aandeel (inclusief dividend) ongeveer 80% winst behaald. Wat ons betreft is het tijd om deze winst veilig te stellen, zodat we het vrijgekomen geld kunnen beleggen in aandelen die op dit moment wél spotgoedkoop zijn.

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 29 november 2007 naar onze TopAandelen-abonnees stuurden.

Verkoopsignaal CKH

In het kader van onze TopAandelen service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

Seacor Holdings (CKH)
Dit aandeel hebben we op 27 maart 2013 geselecteerd.
Het noteerde toen $73,22. Gisteren zagen we een slotkoers van $83,43.

Sinds we CKH selecteerden is de winstverwachting van dit aandeel fors neerwaarts bijgesteld. Voor 2013 wordt nu nog slechts een winst van $2,20 per aandeel verwacht. In 2014 herstelt de winst weer naar $5,10 per aandeel. Maar daarmee noteert CKH ruim 16 keer de voor volgend jaar verwachte winst, waardoor we het aandeel niet langer als goedkoop kunnen beschouwen.

14% rendement in drie maanden tijd
We hebben met dit aandeel ongeveer 14% winst behaald. Dat is minder dan we zouden willen. Tegelijk geldt echter dat we deze winst over een periode van slechts drie maanden hebben behaald. Wat ons betreft is het tijd om deze winst veilig te stellen, zodat we het vrijgekomen geld kunnen beleggen in aandelen die op dit moment wél spotgoedkoop zijn.

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 27 maart 2013 naar onze TopAandelen-abonnees stuurden.

Verkoopsignaal MNTX

In het kader van onze TopAandelen service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

Manitex International (MNTX)
Dit aandeel hebben we op 27 september 2012 geselecteerd.
Het noteerde toen $7,08. Gisteren zagen we een slotkoers van $12,45.

Toen we MNTX selecteerden, werd voor 2013 nog een winst van $0,97 per aandeel verwacht. Die winstverwachting is het afgelopen half jaar neerwaarts bijgesteld naar $0,81. Waardoor MNTX nu ruim 15 keer de voor 2013 verwachte winst noteert en we het aandeel niet langer als goedkoop kunnen bestempelen.

Wel geldt dat de koersgrafiek van MNTX er zeer goed uit ziet. Een stevige positieve koerstrend met hoge volumes. De kans is dus aanwezig dat de koers op korte termijn verder zal stijgen. Ervaring leert echter dat sentiment voor wat betreft één aandeel enorm snel kan omslaan. U kunt besluiten om op een verdere koersstijging in te spelen, maar houd in dat geval wel voor uzelf een strakke (imaginaire) stop-loss aan.

75% rendement in 6 maanden
We hebben met dit aandeel ongeveer 75% winst in precies zes maanden tijd. Wat ons betreft is het tijd om die winst veilig te stellen, zodat we het vrijgekomen geld kunnen beleggen in aandelen die op dit moment wél spotgoedkoop zijn.

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 27 september 2012 naar onze abonnees stuurden.

Verkoopsignaal MTRX

In het kader van onze TopAandelen service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

Matrix Service Company (MTRX)
Dit aandeel hebben we op 26 januari 2012 geselecteerd.
Het noteerde toen $11,09. Gisteren zagen we een slotkoers van $15,80.

Toen we MTRX selecteerden, werd voor 2013 nog een winst van $1,11 per aandeel verwacht. Op dit moment wordt voor 2013 nog een winst van $0,91 per aandeel verwacht. Hiermee noteert MTRX nu ruim 17 keer de voor 2013 verwachte winst en 14 keer de voor 2014 verwachte winst.

42% winst in ruim 1 jaar
We hebben met dit aandeel ongeveer 42% winst in 13,5 maanden tijd. Wat ons betreft is het tijd om die winst veilig te stellen, zodat we het vrijgekomen geld kunnen beleggen in aandelen die op dit moment wél spotgoedkoop zijn.

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 26 januari 2012 naar onze abonnees stuurden.

Verkoopsignaal SWKS

In het kader van onze TopAandelen service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

Skyworks Solutions (SWKS)
Dit aandeel hebben we op 27 oktober 2011 geselecteerd.
Het noteerde toen $22,03. Gisteren zagen we een slotkoers van $29,17.

SWKS presteert minder goed dan op het moment van selectie nog werd verwacht. Toen werd voor 2012 een winst van $1,95 per aandeel verwacht en voor 2013 een winst van $2,24 per aandeel. Op dit moment wordt voor 2012 echter een winst van $1,53 per aandeel verwacht en voor 2013 is dat $1,95. Omdat in diezelfde periode de koers van het aandeel met 32% is gestegen, noteert het nu 19 keer de voor dit jaar verwachte winst en 15 keer de voor volgend jaar verwachte winst.

Ruim 30% rendement in 9 maanden
Op basis van deze cijfers kunnen we het aandeel niet langer als ondergewaardeerd beschouwen. Daarom hebben we besloten om de winst van 32%, die we in iets minder dan 9 maanden tijd behaalden, veilig te stellen. Het vrijgekomen geld kunnen we dan investeren in aandelen die op dit moment een stuk goedkoper zijn dan SWKS.

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 27 oktober 2011 naar onze abonnees stuurden.

Verkoopsignaal GPOR

In het kader van onze TopAandelen service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

Gulfport Energy (GPOR)
Dit aandeel hebben we op 26 juni 2008 geselecteerd.
Het noteerde toen $15,28. Gisteren zagen we een slotkoers van $28,22.

GPOR moest als gevolg van de kredietcrisis door een dal, maar bleef gezien de moeilijke omstandigheden wel goed presteren. In 2009 werd een winst van $0,55 behaald en afgelopen jaar herstelde de winst naar $1,03 per aandeel. Voor dit jaar wordt een winstgroei van maar liefst 80% verwacht naar $1,87 per aandeel. Als je dat ziet, dan krijg je de neiging om het aandeel vast te houden. Alleen geldt dat de koers in nog geen half jaar tijd meer dan verdubbeld is én dat GPOR nu ruim 15 keer de voor 2011 verwachte (dus nog te behalen) winst noteert.

85% koerswinst
We kunnen dit aandeel niet langer als goedkoop beschouwen. We gaan daarom vandaag onze winst van 85% incasseren, zodat er in onze portefeuille ruimte vrijkomt om te investeren in een aandeel met een fors hoger koerspotentieel.

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 26 juni 2008 naar onze abonnees stuurden.