Profiteren van een structureel probleem

Steenkool is niet de meest aansprekende energiebron. In de media horen we dagelijks hoe de olieprijs zich ontwikkelt, maar we horen dit nooit over steenkool. Maar wist u dat de wereldwijde vraag naar steenkool veel harder groeit dan de vraag naar olie? De vraag naar olie groeide de afgelopen tien jaar met 10%. De vraag naar steenkool met maar liefst 46%!

Elektriciteit in India
Die vraag naar steenkool zal fors blijven groeien. India wil haar bevolking van elektriciteit voorzien. Pure noodzaak om ook structurele economische groei te realiseren. Alleen dát zorgt al voor een explosief groeiende vraag naar steenkool. En dan hebben we het nog maar over één land!

Voor ons nieuwe “Super Rendement Rapport” ontdekten we een aandeel van een grote Amerikaanse steenkolenproducent, die in de VS en in Australie steenkoolmijnen exploiteert. En die daarmee ideaal gepositioneerd is om de fors groeiende Aziatische markt te bedienen.

Het begin van een ‘supercycle’
De directie stelt vast dat steenkool aan het begin staat van een supercycle. Een lange periode waarin het aanbod gewoonweg te beperkt is om te kunnen voldoen aan de steeds groeiende vraag. Een structureel probleem, waardoor de prijs van steenkool de komende jaren fors zal stijgen. En waarvan dit bedrijf op een fantastische manier zal profiteren.

Lagere koers, betere prestaties
De koers van het aandeel noteert nu nog steeds fors lager dan in 2008, terwijl het bedrijf nu veel beter presteert én terwijl de toekomstverwachting veel rooskleuriger is. Een belachelijke situatie, waar wij met veel plezier van profiteren. Profiteert u mee?
Bestelt u dan hier het nieuwe “Super Rendement Rapport”.

Verkoopsignaal GPOR

In het kader van onze TopAandelen service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

Gulfport Energy (GPOR)
Dit aandeel hebben we op 26 juni 2008 geselecteerd.
Het noteerde toen $15,28. Gisteren zagen we een slotkoers van $28,22.

GPOR moest als gevolg van de kredietcrisis door een dal, maar bleef gezien de moeilijke omstandigheden wel goed presteren. In 2009 werd een winst van $0,55 behaald en afgelopen jaar herstelde de winst naar $1,03 per aandeel. Voor dit jaar wordt een winstgroei van maar liefst 80% verwacht naar $1,87 per aandeel. Als je dat ziet, dan krijg je de neiging om het aandeel vast te houden. Alleen geldt dat de koers in nog geen half jaar tijd meer dan verdubbeld is én dat GPOR nu ruim 15 keer de voor 2011 verwachte (dus nog te behalen) winst noteert.

85% koerswinst
We kunnen dit aandeel niet langer als goedkoop beschouwen. We gaan daarom vandaag onze winst van 85% incasseren, zodat er in onze portefeuille ruimte vrijkomt om te investeren in een aandeel met een fors hoger koerspotentieel.

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 26 juni 2008 naar onze abonnees stuurden.

Verkoopsignaal MTRX

In het kader van onze TopAandelen service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

Matrix Service Co. (MTRX)
Dit aandeel hebben we op 30 november 2008 geselecteerd.
Het noteerde toen $7,64. Gisteren zagen we een slotkoers van $14,26.

MTRX presteerde als bedrijf minder goed als op het moment van selectie werd verwacht, maar dat is ook logisch omdat op dat moment de impact van de juist uitgebroken crisis nog onmogelijk kon worden voorzien. Op dit moment noteert het aandeel ruim 20 keer de voor boekjaar 2011 verwachte winst en 14 keer de voor 2012 verwachte winst.

86% koersstijging
We kunnen dit aandeel daarom niet langer als goedkoop beschouwen. We gaan vandaag onze winst van ruim 86% incasseren, zodat er in onze portefeuille ruimte vrijkomt om te investeren in een aandeel met een fors hoger koerspotentieel.

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 30 november 2008 naar onze abonnees stuurden.

Belangrijke beleggingsprincipes

Vorige week vertelde ik u nog in deze nieuwsbrief dat we drie mooie koerswinsten hadden gerealiseerd. Daarnaast vertelde ik u waarom je door het inbouwen van een “margin of safety” prachtige koerswinsten kunt realiseren, zelfs als het betreffende bedrijf minder goed presteert dan op het moment van selectie gedacht.
Klikt u hier om het artikel (nog een keer) te lezen.

Het belang van “margin of safety”
Ik herhaal daarom nog even hoe belangrijk die “margin of safety” naar onze mening is. Juist omdat je niet in de toekomst kunt kijken. Hoe prachtig en veelbelovend een aandeel er ook uitziet, hoe zeker een goed rendement ook lijkt, er kan altijd iets gebeuren waardoor het allemaal tegenvalt. Het toepassen van het “margin of safety” principe vergroot de kans dat je ondanks tegenvallende prestaties van een bedrijf toch mooie winst realiseert.

Spreiden om winst te maken
Maar ook als je bovenstaand principe toepast, is het belangrijk om risico nog meer in te dekken. En daarmee komen we op risicospreiding. En met spreiden bedoelen we niet ‘spreiden om te spreiden’ zoals veel beleggingsfondsen het doen, maar spreiden om winst te maken.

Minimaal 15 aandelen
Als u voor de lange termijn belegt, houd dan een portefeuille aan van minimaal 15 aandelen, en zorg ervoor dat het stuk voor stuk goedkope aandelen zijn van financieel sterke bedrijven die goed presteren, en wiens toekomstverwachting rooskleurig is. Daardoor spreidt u risico, zonder dat uw potentiele rendement lager wordt.

Het zijn precies deze principes die we met TopAandelen toepassen. Beleg vanaf nu ook volgens deze eenvoudige, doeltreffende principes.
Meldt u hier aan voor een abonnement.

Verkoopsignaal VLCCF

In het kader van onze TopAandelen service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

Knightsbridge Tankers (VLCCF)
Dit aandeel hebben we op 30 juli 2009 geselecteerd.
Het noteerde toen $15,65. Gisteren zagen we een slotkoers van $24,89. Daarnaast hebben we in totaal $2,20 aan dividend ontvangen ($0,50 daarvan wordt op 3 maart uitgekeerd).

Hoewel VLCCF als bedrijf in 2010 iets minder presteerde dan op het moment van selectie werd verwacht, waren we wel tevreden over de prestaties. Alleen waren we iets minder te spreken over het feit dat voor 2011 een winstdaling van 12% werd verwacht. Deze week zagen we dat de winstverwachting voor 2011 nog verder naar omlaag is bijgesteld, waardoor nu een winstdaling van maar liefst 18% wordt verwacht en het aandeel bijna 14 keer de voor 2011 verwachte winst noteert.

73% rendement
Omdat ook voor de jaren slechts beperkte winstgroei wordt verwacht, kunnen we het aandeel niet langer als goedkoop beschouwen. We gaan daarom vandaag onze winst van 73% incasseren, zodat er in onze portefeuille ruimte vrijkomt om te investeren in een aandeel met een fors hoger koerspotentieel.

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 30 juli 2009 naar onze abonnees stuurden.

Drie mooie koerswinsten

Deze week stuurden we onze TopAandelen klanten maar liefst drie keer een verkoopsignaal. En daarmee haalden we winsten van 39%, 47% en 103% binnen.

Het frappante is echter dat het alle drie aandelen betrof van bedrijven die minder goed hebben gepresteerd dan op het moment van selectie nog werd verwacht. Ofwel, ondanks dat deze bedrijven niet aan de toenmalige verwachtingen hebben voldaan, haalden we tóch mooie koerswinsten binnen.

Margin of Safety
Hoe is zoiets mogelijk? Ik hoor het u denken. Welnu, het is eigenlijk heel simpel. Het probleem bij het selecteren van aandelen is dat je het moet doen met de informatie die op dat moment ter beschikking is. En daar komt nog eens bij dat we nu eenmaal niet in de toekomst kunnen kijken.

We moeten er dus rekening mee houden dat het bedrijf de toekomstverwachtingen niet zal waarmaken. Daarom is het belangrijk om bij het selecteren van aandelen een “margin of safety” aan te brengen. Dat doe je in eerste instantie door alleen goedkope aandelen te selecteren, dus aandelen met een lage koers winst verhouding.

EBAY zes jaar later
Kijk, als je een populair groei-aandeel aankoopt voor bijvoorbeeld 40 keer de jaarwinst, dan moet je maar hopen dat het bedrijf aan de torenhoge verwachtingen blijft voldoen. Blijkt in de toekomst dat het bedrijf toch minder hard groeit, dan knalt de koers ongenadig hard omlaag zonder kans op herstel. Kijk naar EBAY dat eind 2004 een razend populair groei-aandeel was. Iemand die het aandeel toen kocht, kijkt ruim zes jaar later nog steeds tegen 40% koersverlies aan. En dat terwijl het bedrijf EBAY altijd goed is blijven presteren.

Een beetje geduld, hoge koerswinsten
Met TopAandelen zoeken we daarom altijd naar spotgoedkope aandelen van financieel sterke, zeer goed presterende bedrijven. Want als een bedrijf financieel sterk is, dan kan je een onverhoopte koersdaling zonder zorgen uitzitten.

Zelfs als een bedrijf minder presteert dan verwacht, kan je toch koerswinsten van 39%, 47% en 103% realiseren. En als het bedrijf wél volgens verwachting presteert, dan zijn er met een beetje geduld véél hogere koerswinsten te rapen.

Beleg alleen in spotgoedkope aandelen
Beleg vanaf nu ook alleen nog in spotgoedkope aandelen van financieel sterke, goed presterende bedrijven. Meldt u zich hier aan voor een abonnement op TopAandelen.

Verkoopsignaal GTI

In het kader van onze TopAandelen service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

Graftech International (GTI)
Dit aandeel hebben we op 27 maart 2008 geselecteerd.
Het noteerde toen $16,15. Gisteren zagen we een slotkoers van $22,65.

GTI presteerde als bedrijf de afgelopen jaren een stuk minder dan op het moment van selectie nog werd verwacht. Dat had uiteraard alles te maken met de economische crisis die een half jaar na selectie uitbrak. Op het moment van selectie werd voor 2009 een winst van $1,90 per aandeel verwacht, terwijl op dit moment voor 2011 een winst van $1,51 per aandeel wordt verwacht. GTI noteert daarmee precies 15 keer de voor 2011 verwachte winst.

40% winst op aandelen
Na de forse stijging van de afgelopen maanden kunnen we het aandeel dan ook niet langer als goedkoop beschouwen. We gaan daarom vandaag onze winst van 40% incasseren, zodat er in onze portefeuille ruimte vrijkomt om te investeren in een aandeel met een fors hoger koerspotentieel.

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 27 maart 2008 naar onze abonnees stuurden.

Verkoopsignaal BOLT

In het kader van onze TopAandelen service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

Bolt Technology Corporation (BOLT)
Dit aandeel hebben we op 27 november 2009 geselecteerd.
Het noteerde toen $10,20. Gisteren zagen we een slotkoers van $15,11.

BOLT presteert als bedrijf een stuk minder goed dan op het moment van selectie nog werd verwacht. Toen was de verwachting dat BOLT in 2011 een winst van ongeveer $1,44 zou realiseren. Op dit moment wordt voor 2011 een winst van slechts $0,64 verwacht. BOLT noteert daarmee bijna 24 keer de voor 2011 verwachte winst.

Na de forse stijging van de afgelopen maanden kunnen we het aandeel dan ook niet langer als goedkoop beschouwen, maar eerder als een overgewaardeerd en dus duur aandeel.

48% rendement op aandelen
We gaan daarom vandaag onze winst van 48% incasseren, waardoor er in onze portefeuille ruimte vrijkomt om te investeren in een aandeel met een fors hoger koerspotentieel.

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 27 november 2009 naar onze abonnees stuurden.

Verkoopsignaal ENG

In het kader van onze TopAandelen service stuurden we onze abonnees vandaag het bericht dat we een verkoopsignaal afgeven voor:

ENGlobal (ENG)
Dit aandeel hebben we op 29 december 2008 geselecteerd.
Het noteerde toen $2,70. Gisteren zagen we een slotkoers van $5,45.

ENG presteert als bedrijf een stuk minder goed dan op het moment van selectie nog werd verwacht. Toen was de verwachting dat ENG in 2011 een winst van ongeveer $1,08 zou realiseren. Op dit moment wordt voor 2011 een winst van slechts $0,30 verwacht. ENG noteert daarmee ruim 18 keer de voor 2011 verwachte winst. Na de forse stijging van de afgelopen maanden kunnen we het aandeel dan ook niet langer als goedkoop beschouwen.

102% koerswinst
We gaan daarom onze winst van 102% incasseren, waardoor er in onze portefeuille ruimte vrijkomt om te investeren in een aandeel met een fors hoger koerspotentieel.

Bekijkt u hier het volledige rapport dat wij op 29 december 2008 naar onze abonnees stuurden.

Voer voor de leeuwen

Het “Super Rendement Rapport” was deze maand enorm snel uitverkocht. Losse nummers zijn helaas niet meer te bestellen. Iedere maand opnieuw is het voor ons keihard werken om drie absolute toppers te vinden. En daarom begrijpen veel beleggers ook zo goed waarom het zo nuttig is om van een serieuze service gebruik te maken. Als je een baan, partner, (klein)kinderen, hobbies hebt, is het onmogelijk om ook nog eens veel tijd en energie vrij te maken om uit duizenden aandelen de beste te vinden.

Volg nooit blindelings iemand’s advies
Dat betekent overigens niet dat u als belegger niet kritisch hoeft te zijn. Volg nooit blindelings iemand’s advies! Juist omdat we bij TopAandelen zonder onnodige en overdreven moeilijke termen beschrijven waaróm we een aandeel hebben geselecteerd, weten zoveel beleggers onze service enorm te waarderen. De goedkoopste aandelen van de beste bedrijven, uitgebreide uitleg in gewone mensentaal en alle links naar de bronnen van waar wij onze info hebben. Daardoor krijgt u niet alleen de beste tips, maar kunt u die zelf ook kritisch beoordelen voordat u erin belegt. U wéét waarin u uw geld belegt en vooral ook waaróm u dat doet. En gelooft u me, er is niets belangrijker dan dat!

Nuchter boerenverstand
Onze stelling is dan ook dat je geen beursgoeroe hoeft te zijn om te kunnen beoordelen of een aandeel koopwaardig is. Met nuchter en logisch boerenverstand kom je écht al een heel eind. Je moet ofwel zélf veel tijd willen steken in het vinden van goede aandelen, of het werk laten doen door een serieuze beleggingsservice. Huiswerk zelf maken óf het huiswerk uitbesteden. Als je als belegger iets anders doet, ben je voer voor de leeuwen. Meldt u zich hier aan voor een abonnement op TopAandelen.