Privacy Statement

Ons privacy beleid is simpel. Uw gegevens worden door ons strikt
vertrouwelijk behandeld en kunnen op ieder moment op eenvoudig verzoek (via mail aan info@stocktradingnieuws.com ) worden verwijderd uit onze database. Ook kunt u altijd per mail opvragen welke gegevens van u bewaard hebben, deze mail zal doorgaans uiterlijk de volgende werkdag beantwoord worden.

Er verandert niets aan uw huidige instellingen of de manier waarop uw gegevens worden verwerkt. We verbeteren alleen de manier waarop we onze procedures beschrijven en de manier waarop we onze werkwijze toelichten. 

Onderaan vrijwel iedere e-mail die wij u sturen vindt u ook een uitschrijflink. Wanneer u geen e-mail meer van ons wenst te ontvangen, kunt u dat via die link kenbaar maken. 
Mocht de uitschrijflink niet aanwezig zijn, stuurt u dan even kort “uitschrijven van nieuwsbrief” (aan info@stocktradingnieuws.com ) en wij zullen uw e-mailadres en overige gegevens uit ons bestand verwijderen.

Uw e-mailadres wordt in geen geval gedeeld met derden.
We verzamelen een beperkt aantal persoonlijke gegevens over u in de volgende gevallen: 

  • – bij het aanvragen van een gratis rapport van StockTradingNieuws: uw naam en e-mail.
  • – bij inschrijving op onze gratis nieuwsbrief: uw naam en e-mail.
  • – bij bestellen van een betaalde service: uw naam, adres en e-mail.

Deze gegevens laten ons toe uw aanvraag en inschrijvingen te behandelen en bieden ons de mogelijkheid om u onze nieuwsbrief en eventueel signalen toe te sturen van de services waarin u interesse heeft. En u zo de best mogelijke service te kunnen bieden.

Indien u geen prijs stelt op informatie over  onze diensten dan kunt u dit melden aan info@stocktradingnieuws.com. Beheer van de persoonlijke gegevens Wij hebben de gegevens in eigen beheer, er komt geen externe partij aan te pas. De personen, die toegang hebben tot de persoonlijke gegevens kennen het belang van de vertrouwelijkheid van klantengegevens en respecteren deze volledig.

Hoe worden de persoonlijke gegevens opgeslagen?

Het beschermen van uw vertrouwelijk gegevens is voor ons een prioriteit. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen in een beveiligde informatica-omgeving. StockTradingNieuws heeft een gespecialiseerde IT’er in dienst, deze neemt daarvoor de nodige veiligheidsmaatregelen. Ongeoorloofd gebruik en toegang, wijziging, verspreiding of vernietiging van de gegevens wordt daardoor voorkomen.\

Weigering om in te stemmen met ons privacybeleidU bent in geen geval verplicht om ons de gegevens, die wij u vragen, te verschaffen. U heeft dus de mogelijkheid om te weigeren persoonlijke gegevens door te geven. In dat geval is het niet uit te sluiten dat we u bepaalde specifieke diensten niet kunnen aanbieden. Of anders gezegd: als we uw e-mailadres niet hebben kunnen we u geen informatie toesturen, en het vermelden van uw naam is wel zo praktisch voor de aanhef.

Hoe kunt contact met ons opnemen? Of een klacht indienen?Indien u van mening bent dat er een inbreuk is op ons privacybeleid of dat we op één of andere manier uw privacy schenden, dan kunt u ons per direct mailen op info@stocktradingnieuws.com.  De mail zal zo snel mogelijk behandeld worden.  

Voor elke vraag in verband met ons privacybeleid, voor wijziging van uw persoonlijke gegevens, of voor toegang tot uw persoonlijke gegevens kunt U terecht op info@stocktradingnieuws.com.

Privacy Statement & Disclaimer

De websites TopAandelen.com, GoedNieuwsBeleggen.com, MaandagTrader.com, WoensdagTrader.com en StockTradingNieuws.com zijn eigendom van Investforprofit NV. Onze sites bevatten soms informatie die is verkregen uit andere bronnen. Wij beschouwen deze bronnen als betrouwbaar, maar wij kunnen juistheid van de inhoud van deze bronnen niet garanderen. 

De inhoud van onze websites en onze mails bevat de mening van de auteur en kan dan ook niet worden aangemerkt als beleggingsadvies en is niet geschreven om als leidraad te dienen voor de ontwikkeling van uw persoonlijke financiële situatie. De inhoud kan onderhevig zijn aan veroudering en auteur is niet verplicht om alle informatie actueel te houden. 

Auteur, medewerkers en aanverwanten zijn vrij om posities in te nemen in de aandelen die worden gepubliceerd via de services van bovenstaande websites. Eventuele inname van posities zal altijd pas na publicatie plaatsvinden. Deze regels zijn een bevestiging van het feit dat wij enkel aandelen publiceren waar wij volledig achter kunnen staan en voorkomen verstrengeling van belangen. 

Alle bovengenoemde websites, inclusief strategieën en bijbehorende publicaties, content en afbeeldingen zijn eigendom van Investforprofit NV. Informatie van onze betaalde abonnementenservices mag onder geen beding met derden worden gedeeld. Artikelen uit onze wekelijkse nieuwsbrief en op onze blogs mogen vrij worden gereproduceerd onder voorwaarde van bronvermelding. 

Oneigenlijk gebruik van de content van Investforprofit NV wordt gezien als een inbreuk op het intellectueel eigendom van Investforprofit NV. Bij misbruik behoudt Investforprofit NV zich het recht om eventuele abonnementen van misbruiker éénzijdig te beëindigen en om geleden schade te verhalen. Als misbruik kan worden gezien: het delen van wekelijkse updates, rapporten en aandelenanalyses; het reproduceren van teksten zonder toestemming en/of bronvermelding; en andere handelingen, eenzijdig te beoordelen door Investforprofit NV. 


Noot voor affiliates: Investforprofit heeft een affiliateprogramma dat is gebaseerd op deling in de opbrengsten. Heeft u een website of nieuwsbrief die raakvlakken heeft met de services die Investforprofit NV biedt en wilt u gebruik maken van ons affiliateprogramma, neemt u dan contact met ons op via info@stocktradingnieuws.com

Investforprofit NV kan op zijn beurt eveneens participeren in affiliateprogramma’s van anderen. Participatie in dergelijke programma’s zal echter geen invloed hebben op aanbevelingen van producten en services van anderen en zal eveneens geen invloed hebben op de prijsstelling van onze producten of die van anderen. 

Zoals wij in al onze publicaties aangeven is het belangrijk om vooraf zelf informatie in te winnen over bedrijven, producten en services waarvan u gebruik wilt maken.

Cookie beleid
Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die in het geheugen van uw computer worden opgeslagen. Onze cookies zijn niet schadelijk voor uw computer of voor de bestanden die op uw computer staan.

StockTradingNieuws verzamelt via cookies niet-persoonsgebonden informatie over haar gebruikers, bijvoorbeeld van de site waar vandaan u met een van onze sites verbinding hebt gemaakt. Deze informatie wordt alleen gebruikt om StockTradingNieuws te helpen haar service zo efficiënt mogelijk in te richten.

Google is de enige externe partij die helpt om het bezoek en het gebruik van onze websites te meten. 
Cookies worden op vele websites gebruikt en u kunt uw browser zo instellen dat alle cookies geweigerd worden of dat u ingelicht wordt indien er een cookie verzonden wordt. U kunt de cookies weigeren, dit zal geen invloed hebben op de goede werking van onze websites. 

Veiligheid en technologie
StockTradingNieuws levert voortdurend grote inspanningen om de veiligheid van de websites te garanderen conform de wetgeving en de normen van de industrie. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen in een beveiligde informatica-omgeving. 

StockTradingNieuws heeft daarvoor een gespecialiseerde IT’er, deze neemt de nodige veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofd gebruik en toegang, wijziging, verspreiding of vernietiging van de gegevens te voorkomen.

© Investforprofit NV