Beursberichten

Wat is van invloed op de beursberichten

Beursberichten zetten aan tot handelen

Tegenwoordig kun je de hele dag goed geïnformeerd al beleggend en speculerend achter je scherm doorbrengen. Beursberichten te over en brokers maken graag gebruik van
de klant, die vaak moeilijk met al deze informatie om kan gaan. Intermediair publiceerde in juni 2012 een interessant artikel over beursverslaafden: “DE BELEGGER VAN NU IS ECHTER VEEL BETER GEÏNFORMEERD EN MEER OP ZIJN HOEDE. HOEWEL. ‘BELEGGERS ZIJN DAARDOOR NIET BETER GAAN BELEGGEN’.”
(Intermediair 26, 29 Juni 2012)

Beursberichten en beleggingsstrategie

“Beleggers zijn daardoor niet beter gaan beleggen. Je moet van tevoren nadenken over je strategie, duidelijke afspraken met jezelf maken over wanneer je gaat kopen en verkopen
en je daaraan houden”.
Een onderzoek van de Universiteit van Maastricht wees uit dat 70 procent van de beleggers zich niet aan de eigen strategie houdt als het slecht gaat.

Beursinformatie leidt tot kennis

De kennisachterstand die particuliere beleggers altijd hadden ten opzichte van professionele beleggers, is nagenoeg verdwenen. Maar het gaat natuurlijk niet om het hebben van de juiste informatie, het gaat erom wat je ermee doet. Beursberichten spelen vaak in op het korte-termijn-sentiment. Terwijl de uitwerking van het nieuws vaak niet eens de verwachtte uitwerking op de koersontwikkeling heeft. Beleggers lopen vaak achter de feiten aan of worden op het verkeerde been gezet.

Gratis nieuwsbrief met kritische selectie

TopAandelen selekteert dan ook heel bewust voor de lange termijn en scant beursberichten héél selectief op relevant nieuws. Er wordt alleen gekeken of de lange-termijn-verwachting verandert.
In onze TopAandelen-nieuwsbrief sturen wij u twee maal per week informatie die wíj voor belangrijk houden. Informatie die u als belegger (en zelfs als niet-beleggende burger) kan helpen, om financieel op de toekomst voorbereid te zijn. U ontvangt onze gratis beursbrief als u het onderstaande gratis rapport aanvraagt.

Brokers varen wel bij actieve beleggers

Eén van de grootste fouten van particuliere beleggers is dat zij te veel handelen. Vaak kopen ze een aandeel bewust voor de lange termijn, vanwege de gezonde vooruitzichten, en worden deze aankoopargumenten vergeten zodra ze weer verontrustende beursberichten op hun scherm zien. Ondertussen doen ook de internetbrokers hun best de beurshandel verder op te jagen, zij verdienen immers aan de transactiekosten. Vroeger moest je orders doorgeven aan iemand bij je bank, nu klik je snel even rond op het internet. Ik kan u slechts aanraden: relativeer de meerwaarde van beursberichten, houd hoofd- en bijzaken uit elkaar en focus op de lange termijn als u uw aandelen hier op selecteert.