Het eerste waar wij naar kijken…

Ik wil het even met u hebben over iets wat misschien niet erg sexy is, maar wel ontzettend belangrijk! En wat volgens mij de komende jaren alleen maar belangrijker wordt.

Als je een aandeel van een beursgenoteerd bedrijf koopt, dan word je voor een héél klein minideeltje eigenaar van dat bedrijf.

Hoeveel tastbare waarde koop je?
Als je mede-eigenaar van iets wordt, dan wil je normaal gezien dat het ook tastbare waarde heeft. Dat geeft je extra zekerheid.

Net als iedere gewoon mens heeft een bedrijf tastbare bezittingen. Fabrieken, gebouwen, machines, voorraden, vorderingen, geld op de bank, etc.

En als je daar de uitstaande schulden vanaf trekt, dan heb je het eigen vermogen. Ofwel de netto tastbare waarde.

Deel je het tastbare eigen vermogen vervolgens door het aantal uitstaande aandelen, dan weet je hoeveel zekere, tastbare waarde een aandeel heeft.

Financiële positie vaak overdreven rooskleurig voorgesteld
Probleem met de huidige boekhoudregels is echter dat bedrijven op allerlei manieren niet-tastbare zaken als bezittingen mogen opvoeren. Staan op de balans onder de naam Goodwill of Intangible Assets.

En op het plaatje hieronder zien we dat beursgenoteerde bedrijven dat de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan doen. Dit terwijl schulden uiteraard altijd tastbaar zijn, want die moet je gewoon afbetalen.

Maar liefst 87% van de beurswaarde van de S&P-500 bestaat uit niet-tastbare bezittingen. Ofwel uit grotendeels gebakken lucht.

Beursgenoteerde bedrijven hebben dus meer dan genoeg mogelijkheden om hun financiële positie overdreven rooskleurig voor te stellen. En daar wordt dan ook volop gebruik van gemaakt.

Het is dus zaak om daarop te letten voordat je een aandeel selecteert.

Het eerste waar we naar kijken
Met onze TopAandelen-strategie is dit het eerste waar we naar kijken bij ons selectieproces. Een bedrijf met teveel goodwill of intangible assets op de balans laten we direct links liggen. Hoe interessant een aandeel verder ook moge zijn.

Bij het aandeel dat we in dit artikel beschrijven, zijn de tastbare bezittingen bijvoorbeeld bijna drie keer zo hoog als de schulden. Dan weet je als belegger dat je aandeel ook échte, tastbare waarde heeft. Waardoor je uiteindelijk minder risico loopt.

Beleg alleen in bedrijven die goed op hun centen passen
Nóg belangrijker is dat je daardoor weet dat je belegt in een aandeel van een bedrijf wiens directie goed op de centen past.

Juist in deze tijd is het extra belangrijk om daar op te letten…