Nog meer goed nieuws!

Ik vertelde u in dit artikel al over al het goede nieuws dat deze week naar buiten kwam over de Amerikaanse huizenmarkt. 

Het aantal nieuwbouwhuizen stijgt fors, maar ligt nog steeds ver onder het langjarige gemiddelde. Waardoor er nog steeds een enorm tekort aan nieuwe huizen is.

Ideale situatie voor het aandeel dat we voor ons nieuwe “Super Rendement Rapport” selecteerden!

Toekomst ziet er nóg rooskleuriger uit
Maar is nog meer goed nieuws. Want we zien een ontwikkeling die ervoor zorgt dat de toekomst er voor ons aandeel nóg rooskleuriger uitziet dan analisten nu denken.

Want de huidige verwachting is dat de Amerikaanse centrale bank de rente het komend jaar nog drie keer met 0,25% zal verhogen. En dat ze die rente vervolgens stap voor stap verder verhogen.

Angst om te laat te zijn
Dat zal de vraag naar nieuwe huizen alleen maar verder aanwakkeren. Omdat mensen bij iedere renteverhoging banger worden dat ze (als ze te lang wachten) straks niet meer kunnen profiteren van de historisch lage rente.

(Uiteraard zal die angst vakkundig worden aangewakkerd door de marketing campagnes van banken die hypotheekleningen willen verkopen)

De angst voor een te hoog stijgende rente zorgt ervoor dat de vraag naar nieuwe huizen nog veel harder stijgt.

Koers zal nóg harder stijgen
Wij verwachten dat de winst van ons aandeel daarom de komende jaren nóg harder zal stijgen dan analisten op dit moment verwachten. En dat ook de koers nóg harder zal stijgen.

Ideale situatie!
Bestel hier het splinternieuwe “Super Rendement Rapport”