De factor tijd is uw enige échte vriend

De gehele financiële industrie heeft maar één doel. Om aan u als particuliere belegger zoveel mogelijk geld te verdienen. En om u systematisch van uw geld af te helpen.

Dit gebeurt door u iedere dag te overstelpen met een enorme portie gehypte nieuwsfeiten, die er allemaal op zijn gericht om u, de particuliere belegger, zo onzeker mogelijk te maken en u daardoor zoveel mogelijk te laten handelen. En ik kan u zeggen, dat lukt ze zéér aardig!

Zolang u maar veel transacties doet…
Denk bijvoorbeeld alleen al aan die prachtige grafieken en overvloed aan info die de meeste brokers u verstrekken. En de mogelijk om ook vanaf uw mobiele telefoon uw orders in te leggen. Allemaal erop gericht om u zoveel mogelijk transacties te laten doen. Deze week las ik in een Amerikaanse nieuwsbrief dat de factor tijd de enige échte vriend is van de particuliere belegger.

Een schrikbarende toename
Ik las dat de particuliere belegger een aandeel 30 jaar geleden nog gemiddeld langer dan een jaar in portefeuille had en 10 jaar geleden nog slechts enkele maanden. Nu is het waarschijnlijk nog een stuk korter. Een schrikbarende toename van het aantal beursorders, uiteraard door de steeds toenemende stortvloed aan ‘informatie’.

Melkkoe van de financiële industrie
De meeste beleggers kopen een aandeel zonder eerst vast te stellen of het niet te duur is, zonder goed te kijken waar en waarin een bedrijf nu precies actief is en al helemaal zonder te kijken of een bedrijf wel financieel gezond is. En als ze het aandeel eenmaal in bezit hebben, dan zijn ze onzeker en vragen zich iedere dag af of het niet beter is om te verkopen. Dit soort beleggers zijn fantastische sponsors van de financiële industrie.

Een simpel motto
De factor tijd is uw enige échte vriend. Zorg dat u alleen goedkope aandelen koopt van financieel gezonde bedrijven die zeer goed presteren. Als u dat doet, dan kunt u een aandeel met een gerust hart jarenlang vast houden. U kunt daarbij het volgende simpele motto kunt hanteren:

Zolang een bedrijf winst maakt, stijgt de werkelijke waarde van het bedrijf en dus stijgt de werkelijke waarde van uw aandeel. En is er geen dwingende reden om te verkopen.

Belegt u voor uzelf…?
Als u voor uzelf belegt, dan kunnen de selectiecriteria die wij met onze TopAandelen hanteren voor u zeer nuttig zijn. Klikt u hier om dit gratis rapport aan te vragen. Als u doe-het-zelver bent, dan hoop ik van harte dat u er veel plezier aan zult beleven. Daarbij geef ik u nog wel even mee dat wij de komende tijd financiële aandelen én retail aandelen zullen mijden.

…of hebt u geen tijd om het nodige huiswerk te doen?
Als u echter gewoon werkt en daarnaast partner en/of kinderen en/of hobbies hebt, dan is het begrijpelijk dat u niet de tijd zult hebben om regelmatig uitgebreid te gaan zoeken naar de goedkoopste aandelen van de best presterende bedrijven.

Vraagt u in dat geval ook het hierboven vermelde rapport op. Beoordeel vervolgens kritisch of u zich kunt vinden in de manier waarop we met TopAandelen onze aandelen selecteren. Als u vervolgens tot de conclusie komt dat u zelf op (ongeveer) dezelfde manier uw aandelen zou selecteren als wij doen, dan is het voor u een zeer goed idee om een abonnement op TopAandelen te nemen.

 

Chinese aandelen

Er is veel gedoe rond Chinese aandelen. Bloggers die al dan niet in dienst zijn van grote short sellers (hedge funds) schrijven vlammende betogen over waarom Chinese bedrijven hun boeken niet op orde hebben, of waarom sommige bedrijven de zaken beter voorstellen dan ze daadwerkelijk zijn.

Het resultaat is dat de afgelopen maanden voor wat betreft Chinese aandelen een negatief sentiment is ontstaan dat het duidelijk wint van gezond verstand. En dat die short sellers beloond worden voor hun manipulaties, dus hun winsten binnen hebben.

In veel gevallen zien we dat er onmiddellijk een aantal gaten kunnen worden geschoten in de beweringen van deze bloggers, maar voor wat betreft het sentiment is het kwaad dan al geschied. Hierdoor is er geen vraag meer naar Chinese aandelen, waardoor aandelenkoersen over de gehele linie dalen.

Wat als je slachtoffer wordt van fraude?
In sommige gevallen is er écht sprake regelrechte fraude. Bij een aandeel in onze TopAandelen portefeuille lijkt dat nu het geval te zijn. Onze mening hierover is dat je altijd en overal het risico loopt dat je slachtoffer wordt van fraude. Veel Chinese aandelen worden alleen al in het verdomhoekje geplaatst omdat ze geen big-4 accountant hebben.

Een onzinnige bewering, want de track record van de big-4 accountants is niet bepaald glorieus te noemen. Het hierboven vermelde aandeel had trouwens wel een big-4 accountant. Net als beurswaakhond SEC heeft ook ‘kwaliteitsaccountant’ Deloitte jarenlang niets gemerkt.

Fraude vinden we ook overal in de wereld. In de VS (bankensector, Enron, Worldcom, etc.), in Nederland (Ahold, Baan, World-online, teakhout, vastgoed, bankensector, etc), en dus ook in China.

Alles over één kam
De afgelopen weken zagen we bij twee middelgrote Amerikaanse technologie aandelen (niet in onze portefeuille) verdenkingen van fraude met de boekhouding. Het verschil is dat dit door de markt als op zichzelf staande gevallen wordt beschouwd, terwijl voor wat betreft Chinese aandelen direct alles over één kam wordt geschoren. De manipulatie is zelfs zo erg dat in de VS en Europa de bankensector nu alweer als een normale belegging wordt gezien, terwijl de misleiding nergens zo groot is als juist in deze sector.

Belabberde beurswaakhonden
Je moet er als belegger rekening mee houden dat je vroeg of laat een keer slachtoffer wordt van een frauderend bedrijf. Dit omdat we er bij het selecteren van aandelen nu eenmaal vanuit moeten gaan dat de aan de autoriteiten gerapporteerde cijfers correct zijn. We kunnen niet anders.

De praktijk is echter dat beurswaakhonden, centrale banken en accountants vaak belabberd werk leveren als het gaat om hun controletaken. Als een bedrijf (of iemand binnen een bedrijf) dus de boel wil belazeren, dan is de kans groot dat dit pas ontdekt wordt nadat er al grote schade is geleden. We moeten als beleggers dus uitgaan van de goede intenties van de directie van het bedrijf zelf.

Spreiding is cruciaal
Je kunt dus nauwelijks iets doen om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van een fraudegeval. Wat je daarom als belegger vooral moet doen is ervoor zorgen dat vooral een beperkt deel van je geld in één aandeel zit. Houd dus een portefeuille van minimaal 15 aandelen aan en beleg indien mogelijk volgens verschillende strategieën.

Wat gaan wij doen?
Voor wat betreft de met TopAandelen geselecteerde Chinese aandelen hebben ook wij last van het negatieve sentiment. Ons principe is echter dat we ons niet bezig houden met sentiment. Sentiment is per definitie een tijdelijk fenomeen en wij beleggen voor de lange termijn. En als u dit artikel leest, dan weet u ook dat de beurs bijna nooit gelijk heeft.

Het kan best zijn dat we met nog een of enkele aandelen slachtoffer worden van fraude (geen mens die het weet), maar van de aandelen die nu onterecht zo laag gewaardeerd zijn verwachten wij honderden procenten winst. Waardoor we per saldo een zeer goed rendement zullen scoren. En dáár gaat het om bij beleggen.

De grootste winsten zijn juist dáár te rapen
We zullen de komende tijd voor alle zekerheid even geen Chinese aandelen selecteren. We houden echter wél het sentiment goed in de gaten. Zodra we de eerste veranderingen waarnemen in het sentiment, zodra hedge funds en grote short sellers hun pijlen ergens anders op gaan richten, zullen we direct op de goedkoopste Chinese aandelen springen. Want juist dáár liggen wat ons betreft op termijn de grootste winsten te rapen. Meldt u zich hier aan voor een abonnement op TopAandelen.

Belangrijke beleggingsprincipes

Vorige week vertelde ik u nog in deze nieuwsbrief dat we drie mooie koerswinsten hadden gerealiseerd. Daarnaast vertelde ik u waarom je door het inbouwen van een “margin of safety” prachtige koerswinsten kunt realiseren, zelfs als het betreffende bedrijf minder goed presteert dan op het moment van selectie gedacht.
Klikt u hier om het artikel (nog een keer) te lezen.

Het belang van “margin of safety”
Ik herhaal daarom nog even hoe belangrijk die “margin of safety” naar onze mening is. Juist omdat je niet in de toekomst kunt kijken. Hoe prachtig en veelbelovend een aandeel er ook uitziet, hoe zeker een goed rendement ook lijkt, er kan altijd iets gebeuren waardoor het allemaal tegenvalt. Het toepassen van het “margin of safety” principe vergroot de kans dat je ondanks tegenvallende prestaties van een bedrijf toch mooie winst realiseert.

Spreiden om winst te maken
Maar ook als je bovenstaand principe toepast, is het belangrijk om risico nog meer in te dekken. En daarmee komen we op risicospreiding. En met spreiden bedoelen we niet ‘spreiden om te spreiden’ zoals veel beleggingsfondsen het doen, maar spreiden om winst te maken.

Minimaal 15 aandelen
Als u voor de lange termijn belegt, houd dan een portefeuille aan van minimaal 15 aandelen, en zorg ervoor dat het stuk voor stuk goedkope aandelen zijn van financieel sterke bedrijven die goed presteren, en wiens toekomstverwachting rooskleurig is. Daardoor spreidt u risico, zonder dat uw potentiele rendement lager wordt.

Het zijn precies deze principes die we met TopAandelen toepassen. Beleg vanaf nu ook volgens deze eenvoudige, doeltreffende principes.
Meldt u hier aan voor een abonnement.