Ik verwacht 500 tot 1000 procent koerswinst

Als er een tekort aan bloemkolen is, stijgt de prijs van bloemkool. Als er een tekort aan katoen is, stijgt de prijs van kleding. Als er een tekort aan tarwe ontstaat, stijgt de prijs van een brood.

En als je dat vooraf kunt zien aankomen, en een beetje geduld hebt, kan je veel geld verdienen. Héél veel geld.

De les van Jim Rogers
In één van Jim Rogers boeken las ik eens dat de olieprijs eind jaren ’70 bleef stijgen terwijl de cijfers duidelijk aangaven dat er op dat moment al een fysiek overschot aan olie was. Dat er dus meer aanbod was dan vraag.

Beleggers waren al jarenlang in een optimistische stemming en bleven olie-futures kopen. Twee jaar lang leek het alsof vraag- en aanbodcijfers er niet toe deden. Toen knalde de olieprijs uiteraard omlaag.

De les van Jim Rogers is dan ook: kijk naar vraag en aanbod. Als er grote tekorten in een grondstof ontstaan, dan moet je daarop inspelen door te kopen. Vervolgens ga je jarenlang enorm profiteren van de onvermijdelijke forse prijsstijging. Zodra er vervolgens overschotten ontstaan, moet je verkopen.

We zien nu hetzelfde, maar dan omgekeerd
In verschillende grondstoffen zien we nu enorme tekorten ontstaan.

Voor platinum en palladium geldt dat er al drie jaar lang fors meer vraag is dan aanbod. In 2014 is het tekort zelfs ruim 20% van het aanbod. En ook voor 2015 worden forse tekorten verwacht.

Ondanks dat zijn platinum- en palladiumprijzen nog niet serieus beginnen te stijgen. Waardoor het aanbod alleen maar verder krimpt en het tekort alleen maar groter wordt. En waardoor platinum en palladium uiteindelijk alleen maar harder in prijs zullen stijgen.

Drie aandelen met enorm koerspotentieel
Voor ons Platinum- en Palladium rapport selecteerden we drie aandelen die enorm gaan profiteren van de enorme prijsstijging die voor deze grondstoffen op handen is. Wij verwachten honderden procenten koersstijging.

U kunt het rapport dit weekend los bestellen!
Bij twee van de drie aandelen zouden wij niet gek opkijken van 500% tot zelfs 1000% koersstijging.
Bestel daarom snel het Platinum- en Palladiumrapport!

 Gratis bij abonnement op TopAandelen!

U ontvangt het Platinum- en Palladium rapport helemaal gratis bij een abonnement op TopAandelen. Samen met een rapport over een andere grondstof, waarvan we óók een enorme koersstijging verwachten! Meldt u hier aan voor een TopAandelen-abonnement.