India of Duitsland?

Afgelopen dinsdag vertelde ik u in dit artikel dat ik voor de langere termijn zeer positief ben over India. En ik beloofde u ook om er wat meer over te vertellen. Bij deze.

 

Er zijn veel redenen waarom een economie op de korte termijn groeit, of juist niet. Maar als je naar de langere termijn kijkt, dan wordt economische groei bepaald door enkel en alleen de volgende twee factoren:

    • Hoeveel mensen zijn er aan het werk
    • Hoe productief zijn die mensen

Meewind of tegenwind?
Als de beroepsbevolking van een land groeit, dan heeft de economie een natuurlijke rugwind. Als die groeiende beroepsbevolking dan ook nog harder en/of efficiënter werkt, dan groeit de economie nóg harder.

In Europa zitten we in de omgekeerde situatie.

De beroepsbevolking zal de komende 20 jaar dalen, terwijl het inactieve en dus niet-productieve deel van de bevolking juist zal toenemen.

India versus Duitsland
Op de plaatjes hieronder zien we het enorme verschil tussen de leeftijdsopbouw van de Duitse (links) en die van de Indiase bevolking (rechts).

Terwijl in Duitsland (en in de gehele Eurozone) een zeer groot deel van de bevolking de komende jaren met pensioen gaat, zullen in India ongekend veel jeugdige mensen toetreden tot de beroepsbevolking.

In Duitsland (en in de Eurozone) ontstaat nu het enorme probleem dat een te kleine beroepsbevolking een te grote inactieve bevolking moet onderhouden. Terwijl in India juist het omgekeerde het geval is.

Terwijl we in de Eurozone de komende jaren steeds meer economische tegenwind krijgen, voelt de Indiase economie de wind juist steeds sterker in de rug.

Indiase economie groeit 7% per jaar
Het is echter niet alleen maar toekomstmuziek. Zie het plaatje hieronder.

De Indiase economie groeit nu al met 7% per jaar. Groeit dus veel sneller dan onze economie. Alleen al op basis van de leeftijdsopbouw van de bevolking zal dat nog vele jaren door kunnen gaan.

We zien echter duidelijke tekenen dat de komende jaren niet alleen de beroepsbevolking zal toenemen, maar ook de productiviteit.

Morgen meer daarover…